SPECIAL ENERGY

Sku: SPE

SPECIAL ENERGY je organsko čvrsto djubrivo obogaćeno azotom, sa visokim procentom aminokiselina i peptida kao gradivnih materija biljnih proteina.

Proprietà

SASTAV Organsko čvrsto djubrivo
FORMULACIJE Tečnost
PAKOVANJA 1 - 5 - 10 - 25 - 250 - 1200 kg
Opis

ORGANSKO AZOTNO ĐUBRIVO
DOZVOLJENO U ORGANSKOJ PROIZVODNJI
I PROIZVODNJI ,,ZERO ZERO RESIDUE“

KARAKTERISTIKE PREPARATA:
SPECIAL ENERGY je organsko čvrsto djubrivo obogaćeno azotom, sa visokim procentom aminokiselina i peptida kao gradivnih materija biljnih proteina. Primenom preparata, podstiče se:
• Povećan razvojni proces biljaka što utiče na rast i kvalitet prinosa
• Funkcionalniji korenov sistem biljke
• Povećana otpornost biljke na stres izazvan abiotičkim činiocima (suša,
previsoka ili preniska temperatura, zaslanjenost zemljišta, grad itd).

NAČIN APLIKACIJE:
Folijarno i preko zemljišta

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA:
Proizvod se može mešati sa većinom pesticida, osim sa proizvodima koji sadrže bakar ili antibakterijska sredstva. Pre upotrebe, proveriti kompatibilnost sa drugim preparatima. Proizvođač nije odgovoran za štetu koja nastane nepravilnom upotrebom proizvoda.

Više informacija i prilogaPrilozi

Trebali Vam više informacija?

Kontaktirajte nas putem sledeće kontakt forme.
Caricamento