AZOFIX

Sku: AZ

AZOFIX sadrži mikroorganizme azotofiksatore koji povećavaju dostupnost hranjivih sastojaka koje biljka može da apsorbuje.

Proprietà

SASTAV Inokulum mikoriznih gljiva
FORMULACIJE Tečnost
PAKOVANJA 5 - 10 - 200 kg
Opis

PROIZVOD SA SPECIFIČNIM DELOVANJEM
(Inokulum mikoriznih gljiva)
DOZVOLJENO U ORGANSKOJ PROIZVODNJI
I PROIZVODNJI ,,ZERO ZERO RESIDUE“

KARAKTERISTIKE PREPARATA:
AZOFIX sadrži mikroorganizme azotofiksatore koji povećavaju dostupnost hranjivih sastojaka koje biljka može da apsorbuje. Ovaj proizvod optimizuje iskorišćavanje azota u zemljištu i omogućava asimilaciju atmosferskog azota (do 60-70 jedinica). Svojim jedinstvenim delovanjem, AZOFIX može da umanji upotrebu azotnih đubriva za 25 - 50%. Takođe, preparat povećava apsortivni kapacitet korena, čineće biljku fiziološki otpornijom na prouzrokovače bolesti. Na ovaj način stvara se veći sadržaj proteina u biljci pa se postiže maksimalan prinos.

NAČIN APLIKACIJE:
Način primene: folijarno
Količina preparata: 2,5 kg/ha
Način primene: preko zemljišta (predsetveno ili nakon setve)
Količina preparata: 2,5 kg/ha

PRIMENA:
KUKURUZ, SOJA, SUNCOKRET: od perioda pre setve do visine useva 10-15 cm;
PŠENICA I ULJANA REPICA: od nicanja do kraja cvetanja, ili nakon vremenskih nepogoda tokom vegetacije;
POVRTARSTVO: primenjivati u periodu pre rasađivanja, zajedno sa organskim djubrivima;
VOĆARSTVO: primenjivati od početka vegetacije.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA:
Proizvod se može mešati sa većinom pesticida, osim sa proizvodima koji sadrže bakar ili antibakterijska sredstva. Pre upotrebe, proveriti kompatibilnost sa drugim preparatima. Proizvođač nije odgovoran za štetu koja nastane nepravilnom upotrebom proizvoda.

Više informacija i prilogaPrilozi

Trebali Vam više informacija?

Kontaktirajte nas putem sledeće kontakt forme.
Caricamento