RADICAL TOP

Sku: RTM

RADICAL TOP sadrži mikroorganizme, mobilizatore hranljivih elemenata iz nepristupačnih organskih i mineralnih jedinjenja kao što su humusne materije, polisaharidi, proteini, ugljovodonici i druge organske materije.

Proprietà

SASTAV Inokulum mikoriznih gljiva
FORMULACIJE Tečnost
PAKOVANJA 1 - 5 - 10 kg
Opis

PROIZVOD SA SPECIFIČNIM DELOVANJEM
(Inokulum mikoriznih gljiva)
DOZVOLJENO U ORGANSKOJ PROIZVODNJI I
PROIZVODNJI ,,ZERO ZERO RESIDUE“

KARAKTERISTIKE PREPARATA:
RADICAL TOP sadrži mikroorganizme, mobilizatore hranljivih elemenata iz nepristupačnih organskih i mineralnih jedinjenja kao što su humusne materije, polisaharidi, proteini, ugljovodonici i druge organske materije. Na ovaj način, korisni elementi u zemljištu postaju dostupni biljci, povećava se sadržaj kiseonika u zemljištu, a širenje štetnih gljiva i bakterija je otežano. Aktivira se korenov sistem biljke. Dobro je poznato da korisne gljive mogu poboljšati celokupno zdravlje biljke kao i povećati njenu prirodnu samodbranu, kao i prevenciju i otpornost na napad patogene kao što su Rhizoctonia spp., Pythium spp., Sclerotinia spp. i Armillaria spp.

NAČIN APLIKACIJE
Preko zemljišta

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA
Proizvod se može mešati sa većinom pesticida, osim sa proizvodima koji sadrže bakar ili antibakterijska sredstva. Pre upotrebe, proveriti kompatibilnost sa drugim preparatima. Proizvođač nije odgovoran za štetu koja nastane nepravilnom upotrebom proizvoda.

Više informacija i prilogaPrilozi

Trebali Vam više informacija?

Kontaktirajte nas putem sledeće kontakt forme.
Caricamento