NAVIGA

Sku: NA

NAVIGA sadrži mikroorganizme koji se nanose preko zemljišta i folijarno. Prisutne gljive hrane se hitinom nepoželjnih insekata (fam. Noctuidae, fam. Tortricidae, Tuta absoluta, juvenilne stadijume stenica) i na taj način ih suzbijaju.

Proprietà

SASTAV Inokulum mikoriznih gljiva
FORMULACIJE Tečnost
PAKOVANJA 1 - 5 kg
Opis

PROIZVOD SA SPECIFIČNIM DELOVANJEM
(Inokulum mikoriznih gljiva)
DOZVOLJENO U ORGANSKOJ PROIZVODNJI I
PROIZVODNJI ,,ZERO ZERO RESIDUE“

KARAKTERISTIKE PREPARATA:
NAVIGA sadrži mikroorganizme koji se nanose preko zemljišta i folijarno. Ovi mikroorganizmi omogućuju rast gljiva kao što su Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana i druge vrste.
Prisutne gljive hrane se hitinom nepoželjnih insekata (fam. Noctuidae, fam. Tortricidae, Tuta absoluta, juvenilne stadijume stenica) i na taj način ih suzbijaju.

NAČIN APLIKACIJE: Folijarno

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA:
Proizvod se može mešati sa većinom pesticida, osim sa proizvodima koji sadrže bakar ili antibakterijska sredstva. Pre upotrebe, proveriti kompatibilnost sa drugim preparatima. Proizvođač nije odgovoran za štetu koja nastane nepravilnom upotrebom proizvoda.

Više informacija i prilogaPrilozi

Trebali Vam više informacija?

Kontaktirajte nas putem sledeće kontakt forme.
Caricamento