MEBA

Sku: MEBA

Il prodotto contiene microrganismi per applicazione sull'apparato radicale e nel suolo che consentono lo sviluppo di funghi come Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana ed altre specie, che si sviluppano con sostanze proteiche e chitiniche presenti anche negli insetti indesiderati.

Proprietà

SASTAV Inokulum mikoriznih gljiva
FORMULACIJE Tečnost
PAKOVANJA 1 - 5 - 10 kg
Opis

PROIZVOD SA SPECIFIČNIM DELOVANJEM
(Inokulum mikoriznih gljiva)
DOZVOLJENO U ORGANSKOJ PROIZVODNJI I
PROIZVODNJI ,,ZERO ZERO RESIDUE“

KARAKTERISTIKE PREPARATA:
MEBA sadrži mikroorganizme stimulatore rasta biljaka koji se direktno primenjuju u zemljište. Ovi mikroorganizmi omogućuju rast gljiva kao što su Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana i druge vrste.
Ove gljive se hrane belančevinama i hitinom koji su prisutni kod štetnih insekata (fam. Elateridae).

NAČIN APLIKACIJE: Preko zemljišta

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA:
Proizvod se može mešati sa većinom pesticida, osim sa proizvodima koji sadrže bakar ili antibakterijska sredstva.
Pre upotrebe, proveriti kompatibilnost sa drugim preparatima. Proizvođač nije odgovoran za štetu koja nastane nepravilnom upotrebom proizvoda.

Više informacija i prilogaPrilozi

Trebali Vam više informacija?

Kontaktirajte nas putem sledeće kontakt forme.
Caricamento