KAISER

Sku: K

KAISER stimuliše biološku aktivnost zemljišta kako bi se unapredio razvoj korenovog sistema biljke

Proprietà

SASTAV Inokulum mikoriznih gljiva
FORMULACIJE Tečnost
PAKOVANJA 1 - 5 - 10 kg
Opis

KARAKTERISTIKE PREPARATA:
KAISER sadrži mikroorganizme mobilizatore hranljivih elemenata iz nepristupačnih organskih i mineralnih jedinjenja kao što su humusne materije, polisaharidi, proteini, ugljovodonici i druge organske materije. Ovaj proizvod stimuliše biološku aktivnost zemljišta kako bi se unapredio razvoj korenovog sistema biljke. Ovaj proizvod ima kiselu vrednost pH zahvaljujući kojoj se lakše umnožavaju gljive koje su korisne za biljke, kao što su one iz roda Trichoderma i Clonostachys (endofiti), do visokih koncentracija od 109 kolonija/g. Dobro je poznato da ove gljive mogu poboljšati celokupno zdravstveno stanje biljke kao i povećati njenu prirodnu samodbranu. Deluje na patogene kao što su Pythium, Rhizoctonia i blokira prouzrukovače pepelnica i inhibira klijanje patogenih spora.

NAČIN APLIKACIJE: Folijarno i preko zemljišta

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA:
Proizvod se može mešati sa većinom pesticida. Pre upotrebe, proveriti kompatibilnost sa drugim preparatima. Proizvođač nije odgovoran za štetu koja nastane nepravilnom upotrebom proizvoda.

Više informacija i prilogaPrilozi

Trebali Vam više informacija?

Kontaktirajte nas putem sledeće kontakt forme.
Caricamento