IMPERIAL

Sku: IM

Il prodotto contiene un pool di microrganismi che, favorendo lo sviluppo di funghi già presenti nell'ambiente come Bacillus subtilis e Bacillus amyloliquefaciens, e riequilibrando la flora microbica presente sulla pianta, permettono uno sviluppo ottimale della crescita vegetativa, predisponendo positivamente la pianta al superamento di tutti gli stress di natura abiotica e biotica. Il loro sviluppo crea un sistema antagonistico inadatto allo sviluppo di agenti patogeni, come il deterioramento del fiore e del frutto.

Proprietà

SASTAV Inokulum mikoriznih gljiva
FORMULACIJE Tečnost
PAKOVANJA 1 - 5 kg
Opis

KARAKTERISTIKE PREPARATA:
IMPERIAL sadrži mikroorganizme stimulatore rasta biljaka koji proizvode gibereline, auksine, citokinine, vitamine i druge materije rasta koji su korisni za biljku. Podstiču stvaranje različitih vrsta bakterija kao što su Bacillus subtilis i Bacillus amyloliquefaciens, koji ponovno uspostavljaju ravnotežu mikrobne flore u biljci, podstiču njen razvoj i prirodni imunitet, a kao rezultat, povećavaju otpornost biljke na napad patogena (Botrytis cinerea, Monilia spp.), pa samim tim sprečavaju propadanje cveta i ploda zbog truleži.

NAČIN APLIKACIJE: Folijarno

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA:
Proizvod se može mešati sa većinom pesticida. Pre upotrebe, proveriti kompatibilnost sa drugim preparatima. Proizvođač nije odgovoran za štetu koja nastane nepravilnom upotrebom proizvoda.

Više informacija i prilogaPrilozi

Trebali Vam više informacija?

Kontaktirajte nas putem sledeće kontakt forme.
Caricamento