GRIPPER

Sku: GR

GRIPPER obezbeđuje prirodnu, funkcionalnu i održivu ekološku ravnotežu, koja sprečava da se štetni insekti na površini biljke-repelentno delovanje i načine štetu

Proprietà

SASTAV Inokulum mikoriznih gljiva
FORMULACIJE Tečnost
PAKOVANJA 1 - 5 kg
Opis

KARAKTERISTIKE PREPARATA:
GRIPPER je skup korisnih mikroorganizama koji stimulišu aktivaciju bakterija iz roda Bacillus. Na ovaj način GRIPPER obezbeđuje prirodnu, funkcionalnu i održivu ekološku ravnotežu, koja sprečava da se štetni insekti (fam. Cicadellidae, ordo Lepidoptera) zadrže na površini biljke-repelentno delovanje i načine štetu. Takođe, proizvod deluje na digestivni trakt insekta i izaziva njegovo gušenje.

NAČIN APLIKACIJE:  Folijarno
U skladu sa potrebama koje se nalaze u polju, preporučuje se nanošenje sa količinom vode od 300-400 l po hektaru, uz folijarnu prihranu.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA:
Preporučuje se mešanje preparata sa LECIX ili COLQUICK. Proizvod se može mešati sa većinom pesticida, osim sa proizvodima koji sadrže bakar ili antibakterijska sredstva. Pre upotrebe, proveriti kompatibilnost sa drugim preparatima. Proizvođač nije odgovoran za štetu koja nastane nepravilnom upotrebom proizvoda.

Više informacija i prilogaPrilozi

Trebali Vam više informacija?

Kontaktirajte nas putem sledeće kontakt forme.
Caricamento