BOMBER

Sku: SOV

BOMBER sa ovi mikroorganizmi i proteini ponovno uspostavljaju ravnotežu mikrobne flore u životnoj sredini pa tako stimulišu prirodnu samoobranu biljke od patogena

Proprietà

SASTAV Inokulum mikoriznih gljiva
FORMULACIJE Tečnost
PAKOVANJA 1 - 5 - 10 kg
Opis

KARAKTERISTIKE PREPARATA:
BOMBER sadrži proteine i mikroorganizme stimulatore rasta biljaka koji proizvode gibereline, auksine, citokinine, vitamine i druge hormone rasta. Ovi mikroorganizmi i proteini ponovno uspostavljaju ravnotežu mikrobne flore u životnoj sredini pa tako stimulišu prirodnu samoobranu biljke od patogena (Peronospora spp., Venturia inaequalis, Alternaria alternata).
Može se koristiti u svim fenološkim fazama, posebno u početnim fazama vegetativnog rasta biljke.

NAČIN APLIKACIJE:
Folijarno

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA:
Preporučuje se kombinacija BOMBER sa preparatom LECIX. Proizvod se može mešati sa većinom pesticida, osim sa proizvodima koji sadrže bakar ili antibakterijska sredstva. Pre upotrebe, proveriti kompatibilnost sa drugim preparatima. Proizvođač nije odgovoran za štetu koja nastane nepravilnom upotrebom proizvoda.

Više informacija i prilogaPrilozi

Trebali Vam više informacija?

Kontaktirajte nas putem sledeće kontakt forme.
Caricamento