BIOSTAR TOP

Sku: BT

BIOSTAR TOP sadrži mlečne proteine i mikroorganizme stimulatore rasta.

Proprietà

SASTAV Inokulum mikoriznih gljiva
FORMULACIJE Tečnost
PAKOVANJA 1 - 5 - 10 kg
Opis

DOZVOLJENO U ORGANSKOJ PROIZVODNJI
I PROIZVODNJI ,,ZERO ZERO RESIDUE“

KARAKTERISTIKE PREPARATA:
BIOSTAR TOP sadrži mlečne proteine i mikroorganizme stimulatore rasta. Ovi mikroorganizmi i mlečni proteini ponovno uspostavljaju ravnotežu mikrobne flore u sredini oko biljke, a u biljci stimulišu optimalan rast vegetacije i pripremaju biljku za uspešno prevazilaženje stresa abiotske i biotske prirode. Rezultat primene ovog proizvoda je uravnotežena prihrana koja doprinosi celokupnom razvoju biljke. Proizvod omogućuje biljci da stvori ravnotežu mešu hranljivim elementima, pomoću koje se ona bori sa patogenima (prouzrukovači pepelnice, Taphrina deformans). Nakon primene ovog proizvoda plod ne sadrži toksične materije.

NAČIN APLIKACIJE: Folijarno

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA:
Preporučuje se kombinacija sa proizvodom LECIX. Proizvod se može mešati sa većinom pesticida, osim sa proizvodima koji sadrže bakar ili antibakterijska sredstva. Pre upotrebe, proveriti kompatibilnost sa drugim preparatima. Proizvođač nije odgovoran za štetu koja nastane nepravilnom upotrebom proizvoda.

Više informacija i prilogaPrilozi

Trebali Vam više informacija?

Kontaktirajte nas putem sledeće kontakt forme.
Caricamento