BIOFOS PK

Sku: BPK

BIOFOS PK aktivira i povećava bakterijsku mikrofloru rizosfere, pomaže u pretvaranju neorganskog u organski fosfor i transformaciji hlorida i sulfata u organske karbonate za kalijum.

Proprietà

SASTAV Inokulum mikoriznih gljiva
FORMULACIJE Tečnost
PAKOVANJA 6 - 12 - 24 - 200 kg
Opis

DOZVOLJENO U ORGANSKOJ PROIZVODNJI
I PROIZVODNJI ,,ZERO ZERO RESIDUE“

KARAKTERISTIKE PREPARATA:
BIOFOS PK je kompleks mikroorganizama iz rodova Bacillus, Pseudomonas, i Paenibacillus koji omogućava aktiviranje i uvećanje bakterijske rizosfere. Proizvod aktivira proces fosforilacije tako što prevodi neorganski fosfor u organski i čini ga pristupačnim za biljku. Takođe, aktivira enzime koji transformišu inertni kalijum u kalijum koji je lako usvojiv za biljku, koje je fundamentalno potreban za razvoj useva.
Nakon bio-degradacije ovih elemenata putem metaboličkih procesa bakterija, fosfor i kalijum postaju rastvorljivi u vodi i tako postaju dostupni za biljku.

CILJ APLIKACIJE:
1. Demobilizacija fosfora u zemljištu u iznosu od 45-50 jedinica.
2. Demobilizacija kalijuma u zemljištu u iznosu od 45-50 jedinica
3. Povećan kvalitet useva (proteina).
4. Uniformnije nicanje biljaka ili klijanje semena.
5. Kontinuiran izvor hranljivih elemenata.

NAČIN APLIKACIJE:
Folijarno ili preko zemljišta

Na žitaricama i povrću preporučuje se primena proizvoda preko zemljišta pre ili posle setve ili rasađivanja.
U voćarskim zasadima, preporučuje se primena proizvoda, od početka vegetacije, zajedno sa đubrivom folijarno ili sistemom za fertirigaciju.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA:
Proizvod se može mešati sa većinom pesticida, osim sa proizvodima koji sadrže bakar ili antibakterijska sredstva. Pre upotrebe, proveriti kompatibilnost sa drugim preparatima. Proizvođač nije odgovoran za štetu koja nastane nepravilnom upotrebom proizvoda.

Više informacija i prilogaPrilozi

Trebali Vam više informacija?

Kontaktirajte nas putem sledeće kontakt forme.
Caricamento