AFFIDO

Sku: AFF

AFFIDO je mikrobiološki preparat koji stimuliše razvoj gljiva koje su već prisutne u okruženju biljke, kao što su Beauveria bassiana, Lecanicillium spp. i mnoge druge. Ove gljive se hrane proteinskim supstancama insekata (fam. Aphididae, fam. Aleyrodidae) kao što su hitin i različiti proteini, pa se na taj način ove štetočine suzbijaju.

Proprietà

SASTAV Inokulum mikoriznih gljiva
FORMULACIJE Tečnost
PAKOVANJA 1 - 5 kg
Opis

PROIZVOD SA SPECIFIČNIM DELOVANJEM
(Inokulum mikoriznih gljiva)
DOZVOLJENO U ORGANSKOJ PROIZVODNJI
I PROIZVODNJI ,,ZERO ZERO RESIDUE“

KARAKTERISTIKE PREPARATA:
AFFIDO je mikrobiološki preparat koji stimuliše razvoj gljiva koje su već prisutne u okruženju biljke, kao što su Beauveria bassiana, Lecanicillium spp. i mnoge druge. Ove gljive se hrane proteinskim supstancama insekata (fam. Aphididae, fam. Aleyrodidae) kao što su hitin i različiti proteini, pa se na taj način ove štetočine suzbijaju.

NAČIN APLIKACIJE: Folijarno

NAPOMENA:
Izbegavajte tretiranje pri temperaturama iznad 32°C i sa vlažnosti vazduha ispod 60%.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA:
Proizvod se može mešati sa većinom pesticida. Pre upotrebe, proveriti kompatibilnost sa drugim preparatima. Proizvođač nije odgovoran za štetu koja nastane nepravilnom upotrebom proizvoda.

Više informacija i prilogaPrilozi

Trebali Vam više informacija?

Kontaktirajte nas putem sledeće kontakt forme.
Caricamento