KINDOL TOP

Sku: KINT

KINDOL TOP: proizvod aktivira odbrambene mehanizme biljke protiv različitih abiotičkih i biotičkih faktora.

Proprietà

SASTAV Inokulum mikoriznih gljiva
FORMULACIJE Tečnost
PAKOVANJA 5 - 10 kg
Opis

PROIZVOD SA SPECIFIČNIM DELOVANJEM
(Inokulum mikoriznih gljiva)
DOZVOLJENO U ORGANSKOJ PROIZVODNJI
I PROIZVODNJI ,,ZERO ZERO RESIDUE“

KARAKTERISTIKE PREPARATA:
KINDOL TOP je mikrobiološki proizvod razvijen u organskom supstratu koji je nastao preradom biljnih ekstrakata iz familije Liliaceae. Proizvod aktivira odbrambene mehanizme biljke protiv različitih abiotičkih i biotičkih faktora. Zbog višestrukih antivirusnih, antibakterijskih i drugih svojstava koje familija Liliaceae poseduje, preparat se može primeniti preko korena ili folijarno, u zavisnosti od ciljanog patogena (fam Aphididae, fam. Elateridae, nematode).

NAČIN PRIMENE:
Folijarno ili preko zemljišta

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA:
Proizvod se može mešati sa većinom pesticida. Pre upotrebe, proveriti kompatibilnost sa drugim preparatima. Proizvođač nije odgovoran za štetu koja nastane nepravilnom upotrebom proizvoda.

Više informacija i prilogaPrilozi

Trebali Vam više informacija?

Kontaktirajte nas putem sledeće kontakt forme.
Caricamento